Puhe ja vuorovaikutus

Hyvät puhe ja vuorovaikutustaidot – opi kanssamme

Puhe on taitolaji

Puheen palo on sivusto, jolla pohditaan erilaisia puhe ja vuorovaikutustaitoihin liittyviä asioita. Puhuminen on taito, jota voi käyttää monessa eri tilanteessa. Sen avulla ihminen voi esimerkiksi suostutella, johdatella, manipuloida, loukata tai lohduttaa. Puheen tulkinta riippuu puhetilanteen ja asiayhteyden lisäksi vastaanottajasta ja hänen tavastaan tai kyvystään tulkita puhetta.

Oletko koskaan miettinyt, mitä ajatukset ovat? Yksi mahdollinen tulkinta on se, että ne ovat jatkuvasti mielessämme pyörivää sisäistä puhetta. Ajatusten avulla pystyy tekemään mitä vain. On täysin eri asia, kun ne pitäisi pukea sanoiksi. Myöhemmin tällä sivustolla palaamme monia askarruttavaan aiheeseen nimeltä hyvän puheen pitäminen.

Mielipide on henkilön subjektiivinen näkemys jostakin tietystä asiasta. Subjektiivisella näkemyksellä tarkoitetaan omakohtaista tulkintaa, joka on usein puolueellinen ja riippuvainen henkilön omasta näkemyksestä. Mielipiteen ei tarvitse olla totuus.

Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa seuraavista asioista

Tietoa siitä, mitä on sananvapaus

Ajatukset ja niiden tarkoitus

Mielipiteet ja niiden merkitys

Oikeus ilmaista oma mielipide kuuluu perusoikeuksiin

Suomessa ihmisten perusoikeuksiin kuuluu vapaus ilmaista oma mielipiteensä. Mielipiteen ilmaiseva puhe voi johtaa muiden ihmisten taholta moneen erilaiseen tulkintaan ja reaktioon. Ihminen voi tahallaan haluta provosoida sanomalla asioita, jotka eivät välttämättä kuulu johonkin tiettyyn asiayhteyteen.

On taito osata tulkita ympäristöään tietääkseen, mitä missäkin tilanteessa on sopivaa sanoa. Kommunikointi ja oikeanlainen vuorovaikutus kuuluvat osana näihin taitoihin. Vuorovaikutustaitoihin ja niiden merkitykseen palaamme vielä myöhemmin tällä sivustolla. Usein vuorovaikutustaidot ovat opittuja ja ihminen toimii juuri tällä oppimallaan tavalla monissa erilaisissa, mutta toisiaan muistuttavissa tilanteissa.

puhe ja mielipiteen ilmaisu

Viimeisimmät artikkelit

Älä valmistele puhettasi liian pitkäksi.
Sosiaaliset taidot

Hauska puhe

Puhetta ei saa valmistella tarpeettoman pitkäksi eikä varsinkaan kirjoittaa kokonaisuudessaan paperille. Hauska puhe tulee näillä ohjeilla luonnostaan.

Lue lisää »

Suomessa on sananvapaus

Suomessa on sananvapaus ja siihen liittyy jo aiemmin mainittu oikeus ilmaista oma mielipiteensä. Sananvapaus kuuluu kansalaisen perusoikeuksiin. Se pitää sisällään oikeuden ilmaista ja vastaanottaa mielipiteitään julkisuudessa. Omat mielipiteensä tulee saada pitää häiritsemättä ja tietoa tulee saada vastaanottaa, hankkia ja levittää kaikkien mahdollisten erilaisten tiedotusvälineiden kautta.

Sananvapaus on keskeinen ihmisoikeus, mutta se pitää sisällään myös vastuun. Sananvapaudesta huolimatta ihmisillä on vastuu olla loukkaamatta toisten ihmisten oikeuksia. Yksityisyyden suojaa pitää kunnioittaa olemalla levittämättä toisten salaisuuksia tai perättömiä valheita toisista ihmisistä. Ketään ei saa syrjiä, eikä kenenkään ihmisarvoa loukata. Oikeanlaiset vuorovaikutustaidot antavat hyvän lähtökohdan toisen ihmisen positiiviseen kohtaamiseen.

Puhe ja ajankohtaiset aiheet

Puheen palo käsittelee ajankohtaisia ja tärkeitä aiheita. Sananvapaus on meille suomalaisille itsestäänselvyys, joka mielletään demokraattisen yhteiskunnan perusoikeuksiin. Joissakin maissa sananvapautta rajoitetaan valtion taholta. Useilla valtioilla on jopa lakiin kirjoitettu sananvapautta rajoittava pykälä valtionsalaisuuksien suojelemiseksi. Yleisön edessä puhuminen ja puheiden pitäminen on aina ajankohtaista. Jatka lukemista, niin saat hyviä vinkkejä siitä, miten valmistelet hyvän puheen.

Puheen palo mieltää ajatukset joukoksi erilaisia signaaleja, jotka tulevat aistien kautta aivoihin. Signaalit ovat työstämättömiä ärsykkeitä, jotka aivoissa käyvät läpi niin sanotun johdantoprosessin. Tätä johdantoprosessia kutsutaan ajatteluksi. Ajatusten virta on spontaania ja sensuroimatonta. Hyvän puheen valmistelu vaatii tietynlaista ajatusten mukauttamista kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. Puheen pitää olla johdonmukainen ja puhe tulee olla helposti ymmärrettävä. Näitä haasteita käsittelemme tällä sivustolla.

usein kysytyt kysymykset

Puhuminen on kaikista vuorovaikutuksen muodoista tärkein. Hyvä vuorovaikutus on sellainen prosessi, jonka etenemiseen kaikki läsnä olevat osapuolet saavat vaikuttaa. Omia vuorovaikutustaitojaan voi harjoittaa ja kehittää koko elämän.

Ihmiset tulkitsevat asiat taustansa ja henkilökohtaisen kokemuksensa perusteella. Puheen palo ajattelee, että koska mielipide on usein puolueellinen tulkinta jostakin asiasta, ei siitä kannata kiistellä. Mieleen tulevat ajatukset ja erilaiset mielipiteet on hyvä keskustella rakentavasti.

Sananvapaus on vapaissa ja demokraattisissa maissa. Diktatuureissa, kuten Lähi-idässä, Pohjois-Koreassa ja monissa Etelä-Amerikan maissa kansalaisilla ei ole sananvapautta. Esimerkiksi Venäjällä ja Kiinassa sitä on rajoitettu valtion taholta.