puheen pitäminen

Hyvän puheen pitäminen

Puheen pitäminen ei ole helppoa, sillä hyvä puhe on johdonmukainen ja selkeä. Kuuntelijan tulee ymmärtää puheen keskeisin aihe ja sen avulla välitettävä sanoma. Hyvässä puheessa edetään loogisesti. Siinä on selkeä rakenne, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Puhetta pidettäessä korostuu myös vuorovaikutuksen merkitys. Vuorovaikutus yleisön kanssa syntyy puheen kohdentamisesta juuri tälle yleisölle. Siihen vaikuttaa kuulijoita puhuttavan tekstin tulkinta. Tähän kuuluu myös katsekontaktit yleisön kanssa sekä puhujan erilaiset ilmeet ja eleet. Juhlapuhe on luonteeltaan erilainen, sillä se jää usein mieleen lämpimänä muistona. Ne pidetään usein tunteikkaana hetkenä, jolloin käsillä on jokin elämän suurista tapahtumista. Näitä voi olla esimerkiksi häät, valmistujaiset tai lapsen kastejuhla.

Hyvä puhe on huolella valmisteltu. Sen sisältämät puheenaiheet on mietitty puheen luonteeseen, tapahtumaan sekä kohdeyleisölle sopiviksi ja tarpeenmukaisiksi. Olemme keränneet tähän muutamia vinkkejä, joita voi halutessaan hyödyntää.

Puheenaiheet kannattaa miettiä tarkkaan

Miettiessään puheenaiheet valmiiksi, voi keskittyä ajattelemaan, että millaisen reaktion haluaa kuulijoissaan herättää. On hyvä myös miettiä, millaisella tunteella haluaa puheensa aloittaa ja millaiseen tunteeseen haluaa kuulijoiden jäävän puheen päätyttyä. Puheen tarkoituksena on herättää ihmiset ajattelemaan ja tuntemaan.

Puheen pitämiselle voi olla useita erilaisia tarkoituksia. Puheen avulla voi esimerkiksi vedota kuulijoiden tunteisiin tai pyrkiä vaikuttamaan heidän mielipiteisiinsä. Mikäli puheen tarkoituksena on vaikuttaa mielipiteisiin, esitetään yleensä väitteitä, joiden avulla yritetään saada kuulija reagoimaan kuulemaansa. Puheen saa kiinnostavaksi liittämällä siihen esimerkiksi henkilökohtainen tarina tai havainnollistamalla sitä, jollakin aiheeseen liittyvällä esineellä tai asialla.

Puheen pitäminen töissä

Puheen pitäminen ja valmistautuminen

Puheen pitäminen on asia, johon voi ja kannattaa valmistautua esimerkiksi miettimällä, millaiselle yleisölle on puhetta pitämässä. Mieti myös, mikä on asiantuntijuutesi ja miksi aiot puhua valitsemastasi aiheesta. On tärkeä miettiä, miten rajaat aiheesi ja mikä on esityksesi tavoitteena. Tavoite voi olla tiedonjako, viihdyttäminen tai mielipiteisiin vaikuttaminen. On hyvä tietää, mikä on yleisösi tietämys tästä aiheesta.

Erilaiset vuorovaikutustaidot ja yleisön kanssa kommunikointi elävöittävät puhetta ja tekevät siitä mielenkiintoisen. Usein yleisö kuuntelee tarkkaavaisemmin, mikäli puhuja kyselee heiltä kysymyksiä ja ottaa muullakin tavalla kontaktia yleisöön puheensa aikana. Puhetta voi jaksottaa erilaisilla tauoilla ja rytmeillä. Äänenpainolla on merkitystä sanoman ymmärtämiseen, jolloin tärkeitä sanoja voi sanoa painokkaammalla äänellä.

Hyvä juhlapuhe koskettaa

Juhlapuhe saa usein silmät kostumaan liikutuksesta. Puheen palo antaa muutaman vinkin hyvän juhlapuheen laatimiseen. Henkilökohtaiset ja lämpimät juhlapuheet voivat jäädä ihmisten mieleen, jopa juhlien kohokohtana. Juhlissa esitettävä puhe on vähän rennompi ja siinä puhuja voi olla oma itsensä. Lauseet kannattaa pitää lyhyinä ja puheen voi pitää vaikka seurustelutyyliin. Kannattaa pitää mielessä, että juhlapuheen ei kuulu olla kovin pitkä. Mitä sitten kannattaa pitää mielessä juhlapuhetta kirjoittaessaan?

Puheen pitäminen juhlayleisölle

Jokainen juhlapuhe on omanlaisensa, joten puhe kannattaa kirjoittaa juuri käsillä olevia juhlia ajatellen. Ensin kannattaa kertoa, mistä tuntee juhlittavan henkilön. Tämän jälkeen voi kertoa muutaman hauskan asian, joita muut eivät ehkä vielä tiedä. Tässä ei kuitenkaan kannata mennä liian henkilökohtaisiin asioihin, jotta vältyttäisiin kiusallisilta tilanteilta. Juhlapuheiden perimmäinen tarkoitus on kohottaa tunnelmaa ja kertoa, miten hyvä tyyppi juhlinnan kohde on. Loppuun voi vielä kohottaa yhteisen maljan.

Puheen pitäminen juhlayleisölle