Siirry suoraan sisältöön

Vuorovaikutustaidot

Mitä ovat vuorovaikutustaidot?

Vuorovaikutustaidot ovat kahden tai useamman ihmisen välistä kommunikaatiota, joka on vastavuoroista. Vuorovaikutukseen kuuluu puhetta, sanoja, ilmeitä, eleitä, katseita ja ääntelyitä. Tämän lisäksi vuorovaikutustaitoihin kuuluu taito kuunnella ja havainnoida. Taito argumentoida ja ylläpitää keskustelua on tärkeää silloin, kun esiintyy yleisölle ja vastaa heidän esittämiinsä kysymyksiin. Taito pitää ja ottaa puheenvuoroja, sekä jatkaa toisen puheenvuoroista helpottaa myös puheen pitäjää. Voisi lyhyesti sanoa, että ihmisen vuorovaikutustaidot vaikuttavat siihen, miten hän toimii erilaisten ryhmien jäsenenä. Esiintymisjännitys on yleinen ilmiö, joka voi vaikuttaa puheen pitäjään negatiivisella tavalla. Kerromme myöhemmin tällä sivulla, miten esiintymisjännitykseen voi itse vaikuttaa.

Vuorovaikutustaidot tulevat esiin jokaisessa kohtaamisessa. Ensivaikutelma toisesta muodostuu nopeasti ja sanaton viestintä on siinä avainasemassa. Käyttäytyminen, pukeutuminen, ryhti, ilmeet ja eleet ovat asioita, joihin toisessa kiinnitämme huomiota ensimmäiseksi.

Sanaton viestintä vuorovaikutustilanteissa

Sanaton viestintä kertoo usein enemmän kuin puhe, koska se on tiedostamatonta. Tämän vuoksi kehonkieli on myös vaikeampi piilottaa. Näitä kahta viestinnän muotoa ei voi erottaa toisistaan. Non-verbaalinen viestintä ei ole aina tahatonta, vaan sitä voidaan käyttää myös tiedostaen.

Tiedostettu sanaton viestintä on kehonkielen harkittua käyttöä esimerkiksi esiintymistilanteissa. Sitä saatetaan tulkita erilaisella tavalla, kuin viestijä oli sen tarkoittanut. Varsinkin eri kulttuureissa näitä viestejä saatetaan tulkita eri tavoilla. Ryhmässä sanaton viestintä osoittaa siinä vallitsevia statuseroja sekä henkilösuhteita. Katsekontaktilla voidaan säädellä puheenvuoron vaihtoja sekä palautteen antamista.

Vuorovaikutustaidot

Omia vuorovaikutustaitojaan voi kehittää

Miten kehittää omia vuorovaikutustaitojaan? Vuorovaikutustaitoja sekä niiden merkitystä koulussa ja myöhemmin työelämässä on tutkittu paljon. Näiden taitojen tarpeellisuus korostuu nykyään erilaisin apuvälinein tehtävässä tiimityössä. Vuorovaikutuksen avulla voidaan päästä yhteiseen tavoitteeseen. Näiden taitojen kehittämisessä avainasemassa on saamasi palaute ja itsetarkkailu. Osaatko kuunnella kun siihen on tarve? Saatko viestisi perille haluamallasi tavalla?

Tietynlaista vuorovaikutusta kuuntelijoiden kanssa tarvitaan aina, kun pidetään puhe jossakin tilaisuudessa. Puhujan tulee silloin tarkkailla yleisöään, jotta hän osaa lukea heidän kehonkieltään. Sen avulla voi saada vinkkejä siitä, että pitäisikö puhetta mahdollisesti nopeuttaa tai hidastaa. Joskus yleisöstä huomaa, milloin on tauon paikka. Pienempiä ryhmiä on tärkeä huomioida katsekontaktin avulla.

Esiintymisjännitys kuriin helpoin keinoin

Esiintymisjännitys on yleistä puhetta pidettäessä. Puhuja voi lievittää sitä keskittymällä puheensa sisältöön ja ottamalla kontaktia yleisönsä kanssa. Puheen palo antaa muutaman vinkin, miten esiintymisjännityksen saa kuriin. Kaikki voivat oppia hyviksi puhujiksi, eikä alkujännityksen vuoksi kannata luovuttaa. Ensimmäisen puheen jälkeen kaikki tuntuu jo helpommalta. Kokeneenkin puhujan taustalla on vahva osaaminen ja rautaiset rutiinit. Tässä tullaankin kaikkein tärkeimpään kohtaan, eli puheen huolelliseen suunnitteluun.

Vuorovaikutustaidot

Esiintymisjännitys vähenee sitä mukaa, mitä paremmin puhuja on valmistautunut. Tärkeintä on miettiä tarkkaan puheesi aihe. Tämän jälkeen sisältö pitää jäsennellä ja miettiä, että miten aikoo ilmaista itseään. Esiintyminen ja puhetapa pitää miettiä jo etukäteen. Sujuvan puheen aikaansaamiseksi pitää harjoitella ja lukea puhettaan ääneen moneen kertaan. Omaa puhettaan voi kuvata videolle huomatakseen paranneltavat kohdat. Onnistuneen puheen pitäminen on asia, johon tarvitaan hyvät vuorovaikutustaidot ja huolellinen harjoittelu.

Vuorovaikutustaidot