Siirry suoraan sisältöön

Ilmeet ja eleet vuorovaikutuksessa ovat merkittäviä

Ilmeiden merkitys vuorovaikutuksessa on suuri

Ilmeet ja eleet vuorovaikutuksessa ovat tärkeitä. Niiden avulla viestimme nonverbaalisesti muille ihmisille. Ilmeet ja eleet ilmentävät etenkin erilaisia tunnetiloja, kuten iloa, surua tai vaikkapa pettymystä. Lisäksi niiden avulla omaa viestiä voi korostaa, tarkentaa tai tehostaa. Esimerkiksi käsien käyttö on helppo tapa ilmentää omaa viestiä. Ilmeillä ja eleillä on siten erittäin suuri vaikutus kaikessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Ilmeet ja eleet vuorovaikutuksessa – mitä jokaisen on hyvä tietää

Omaan viestintään kannattaa jokaisen kiinnittää huomiota. Esimerkiksi paljon esiintyvälle on tärkeää paitsi äänenkäyttö myös se, miten viestii omilla ilmeillä ja toisaalta, miten elehtii esiintyessään. Elehtimistä voi olla vaikkapa sormien naputus tai pään kääntäminen puolelta toiselle. Näillä eleillä voi olla suuri merkitys muille ihmisille sen suhteen, miten he tulkitsevat viestiä

Nonverbaalinen viestintä tarkoittaa siis kinesiikkaa, johon kuuluvat ilmeet, kuten hymy sekä eleet, katse, liikkeet ja erilaiset asennot. Se pitää sisällään myös proksemiikan eli välimatkan ja tilankäytön. Tällaisia ovat muun muassa etäisyydet tai istumajärjestys. Lisäksi nonverbaalisena viestintänä pidetään myös äänen ominaisuuksia, kuten voimakkuutta ja painotuksia sekä kosketusta.

Miten omaa viestintää voi parantaa?

Omaa viestintää voi parantaa aika paljonkin kiinnittämällä huomiota omaan nonverbaaliin viestintään. Tärkeää on ymmärtää, että nonverbaalin viestinnän merkitys on valtavan suuri. Jos vaikkapa hymy ei nouse kasvoille luontevasti, voi sitä harjoitella kotona. Yhtä lailla käsien liikkeitä ja omaa elehdintää voi harjoitella.

Avainsanat: