Lasten pelit

Lasten pelit

Vaikuttavatko lasten pelit ja pelaaminen siihen, miten sosiaaliset taidot kehittyvät? Tämä on aihe, joka kiinnostaa entistä enemmän, koska monet lapset ja nuoret viettävät tuntikausia erilaisia pelejä pelaten. Lasten pelaamiseen mielletään usein moniakin uhkakuvia, mutta onko pelaamisesta huomattu olevan mitään hyötyä? Mitä taitoja lapsi voi oppia pelejä pelaamalla? Palaamme näihin kysymyksiin vielä myöhemmin tässä artikkelissa.

Lasten pelit voivat myös olla rentouttavaa ja mukavaa ajanvietettä koulupäivän päätteeksi. Pelaaminen on lasten omaa aikaa arjen kiireessä. Peliaikaa kannattaa kuitenkin rajoittaa, jotta se ei vie liikaa aikaa lapsen ja muun perheen yhteisistä hetkistä.

Pelien merkitys lapsille ja nuorille

Tässä artikkelissa on puhe lasten peleistä ja niiden merkitykseen lapsen ja nuoren elämässä. Nettipelejä pelaavat lapset helposti mielletään yksinäisiksi ja eristäytyneiksi. Tämä on kuitenkin usein aivan väärä luulo, sillä lapset ja nuoret pelaavat pelejä toistensa kanssa.

Lasten pelit nivoutuvat osaksi heidän muuta elämäänsä. Perheellä on kuitenkin hyvä olla yhteiset säännöt peleistä ja pelaamisesta, joita kaikki perheessä noudattavat. Pelit voivat toimia inspiraationa muulle tekemiselle, kuten pihaleikeille. Pelien on todettu myös kehittävän lasten mielikuvitusta. Aikuiset voivat näyttää kiinnostuksensa lasten pelaamiseen ja samalla opettaa heille pelikasvatusta.

Mitä taitoja lapsi voi oppia pelaamalla pelejä?

Tässä listaamme niitä taitoja ja hyötyjä, joita lapsille ja nuorille on todettu olevan pelien pelaamisesta. Useimpien aikuisten pitäisi seurata lastensa pelaamista, jotta he huomaisivat mikä omaa lasta peleissä viehättää.

  • Lasten sosiaaliset taidot kehittyvät pelejä pelaamalla
  • Tutkimusten mukaan erilaiset pelit kehittävät lasten mielikuvitusta
  • Pelejä pelaamalla lapsi voi löytää uusia ystäviä

Lasten sosiaalisten taitojen kehitys

Lasten sosiaaliset taidot kehittyvät jo varhain ja vanhempien tehtävänä on tukea heitä tässä prosessissa. Digitaalisen ympäristön turvallisuudesta tulee puhua lapsen kanssa jo heti kun he aloittavat pelaamisen. Pelaaminen on sallittua niin kauan kuin velvollisuudet tulee hoidettua, eikä se häiritse muuta elämää.

Sosiaaliset taidot kehittyvät myös pelattaessa, sillä usein pelien ja nettiyhteisöjen kautta lapsi ja nuori tutustuu muihin pelaajiin. Sosiaalisten tilanteiden ja tunnetaitojen opettelu pelejä pelatessa on helpompaa myös vähemmän sosiaalisille lapsille. Pelien on huomattu kehittävän lasten havaitsemis- ja reaktiokykyä. Yhteiset pelisäännöt vähentävät vanhempien huolta ja antavat lapselle mahdollisuuden kehittää taitojaan pelejä pelaamalla.


Posted

in

by

Tags: