Ryhmätyössä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja

Hyvät vuorovaikutustaidot vaikuttavat ryhmässä toimimiseen

Vuorovaikutustaidot vaikuttavat suoranaisesti siihen, kuinka hyvin henkilö kykenee toimimaan ryhmässä. Vuorovaikutustaitoihin kuuluvat esimerkiksi kuunteleminen ja havainnointi, argumentointitaidot, taito keskustelun ylläpitämiseen sekä taito jatkaa puhetta siitä, mihin toinen puhuja on jäänyt. Myös puheen pitäminen on tärkeä osa vuorovaikutustaitoja.

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan monessa ammatissa

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa monen ammattia. Kaikissa ammateissa ei voisi pärjätä ilman hyviä vuorovaikutustaitoja. Jos tehtävänä on toimia vaikkapa ryhmänvetäjänä tai opettaa ihmisiä, täytyy vuorovaikutustaitojen olla kunnossa. Erityisesti selkeä puhe ja toisten huomioiminen ovat silloin tärkeässä asemassa.

Ryhmätöiden hoitamisen kannalta on myös tärkeää osata kuunnella toista. Näin ryhmä voi saavuttaa tavoitteet paremmin, kun kaikki puhaltavat yhteen hiileen ja ottavat ryhmän muut jäsenet huomioon.


Posted

in

by

Tags: