Ammattipuhuja saa luvan ravistella ja herätellä!

 

IMG_6752

On itsestään selvää, että teknologia tulee olemaan hyvin vahvassa asemassa. Moni herää vasta nyt siihen, että robotit ja tekoälyt tulevat oikeasti viemään tiettyjä, ja aika monia työtehtäviä.

Nyt herää myös keskustelu siitä mitä tuottava työ on aikana jolloin puurtaminen on yhä helpompaa siirtää koneille, ja mitä tämä tulee vaatimaan johtajilta ja meiltä muilta.

Teknologian murros ja siirtymävaihe näkyy myös erilaisten tapahtumien vuoden 2017 teemoissa. Speakersforumin tekemässä puhuja-alaa koskevassa tutkimuksessa vastaajat kertoivat kolme tärkeintä aihetta, joiden tiimoilta tänä vuonna tapahtumissa kuullaan puheita.
Vastaajista reilusti yli puolet kertoi, että digitalisaatio ja teknologia ovat tämän vuoden tärkeimpiä aiheita, joita eri tapahtumissa käsitellään. Toiseksi eniten keskitytään tulevaisuuskysymyksiin ulkopuolisten puhujien johdolla. Kolmanneksi tärkeimmäksi aiheeksi valittiin motivaatio ja asenne.

Arvostettu johtamisen professori Alf Rehn listaa oppimisen, kehittymisen ja luovuuden olevan keskiössä nyt, kun siirtymävaihe eli teknologian murros on käynnissä. Rehn näkee haasteen siinä, kuinka rakennamme organisaatioita, jotka eivät vain jätä ihmisiä oman onnensa nojaan. Johtajuuden kehittämisestä on puhuttava enemmän – uusi nousu tulee vaatimaan paljon johtajilta, etenkin tässä kaoottisessa ja usein ristiriitaisessa ajassa.

Luova johtaja Henkka Hyppönen muistuttaa, että joka toimialalla ollaan luovassa bisneksessä. Digitaalinen murros mahdollistaa sen paremmin kuin koskaan. Menestyksekkäät yritykset ymmärtävät, että tänä päivänä ongelmien löytäminen on kannattavaa. Ongelmat luovat uusia bisnesmahdollisuuksia. Kun löytää universaalin ongelman, on lähempänä uuden toimialan syntyä ja parempaa tuottavuutta. Ylipäätään nyt on aika olla rohkeasti omaperäinen ja panostaa ainutlaatuiseen ajatteluun.

Digimaailma on tuonut myyntiin ylivertaisia kilpailutekijöitä ja joukosta on löydettävä omat keinonsa asiakkaiden hankkimiseksi tehokkaasti. Keskiössä on aina myynti ja asiakasmäärän kasvattaminen sekä suhteen jatkuvuus ja kysymys siitä, mikä erottaa meidät muista, sanoo liikemies Jonas Kjellberg. Hän on kysytty puhuja digitalisaatiosta ja osaamisen kehittämisestä ympäri maailmaa. Kjellbergin mukaan nyt vaaditaan ajattelua uudesta näkökulmasta, rohkeutta sekä suuria tavoitteita. On tunnettava asiakkaansa ja oltava analyyttinen.

Sen pohjalta voi tietää mikä houkuttaa asiakkaat yrityksen luokse. Jos visiot, ideat ja teot eivät lisää tai vakiinnuta käyttäjiä – se on turhaa. Ei ole siis suotta sanottu, että analyytikot ovat tulevaisuuden supertähtiä, sanoo Kjellberg.

Speakersforumin tekemästä puhuja-alan tutkimuksesta selvisi, että ammattipuhujien odotetaan olevan juuri Rehnin, Hyppösen ja Kjellbergin kaltaisia tulevaisuusorientoituneita puhujia, jotka uskaltavat ravistella juurtuneita käsityksiä. Lähes 60% vastaajista odottivat tilaamaltaan puhujalta herättelyä uuden äärelle. Puhujat voidaan jakaa erilaisiin kategorioihin, ja selkeästi suosituin puhujagenre on vuodesta toiseen motivaatio- ja inspiraatiopuhujat, joita 70% vastaajista kertoi käyttävänsä erilaisissa tapahtumissa. Toiseksi eniten kysyntää tutkimuksen mukaan on eri alojen visionääreillä ja tulevaisuuden tutkijoilla. 

Alf Rehn valittiin Speakersforumin Vuoden puhujaksi 2010. Johtamisen professori Alf Rehn on tunnettu kantaaottavista ja tulevaisuus orientoituneista puheenvuoroistaan. Rehn puhuu luovista kulttuureista ja siitä miten yrityksen tulisi hyödyntää jokaisen henkilön voimavaroja. 

Henkka Hyppönen valittiin Speakersforumin Vuoden puhujaksi 2013. Luova johtaja Henkka Hyppönen on suosittu puhuja. Olemme nyt siirtymävaiheessa, jossa teknologian murros on keskeinen puheenaihe. Keskinkertaisuuden aika on ohi, sanoo Hyppönen. Hän puhuu tällä hetkellä erityisen paljon tulevaisuudesta ja siitä miten yritys, yhteisö ja yksilö luovat nahkansa uudelleen. 

Jonas Kjellberg valittiin Speakersforumin Vuoden kansainväliseksi puhujaksi 2014. Arvostettu puhuja, yksi Skypen luojista ja perustajajäsenistä Jonas Kjellberg on erikoistunut siihen, kuinka tuotteen, myynnin ja tuottoisuuden tulee olla vuorovaikutuksessa keskenään, jotta pystytään luomaan menestyvä liiketoiminta. 

 

 

Kommentit

kommenttia