Maailma muuttuu Eskoseni, oletko valmis?

2016-11-29 Vieras Kynä 

Aihe, joka kiinnostaa ja puhututtaa yrityksissä ja opetusmaailmassa tällä hetkellä on tulevaisuus yleisesti ja siihen liittyen digitalisaatio, robotisaatio ja työelämän muuttuminen. Tulevaisuus kiehtoo, koska meillä ei ole varmuutta eikä tietoa siitä mitä tulee tapahtumaan, mutta se myös pelottaa samasta syystä. Maailma muuttuu hurjempaa vauhtia kuin koskaan ennen. Tämän mahdollistaa nykyteknologia. Miten me sitten pysymme muutoksen pyörteissä ja voisimme varautua siihen paremmin?

TEM raportissa ”Uudet teknologiat ja työ” todetaan, että kognitiiviset rutiininomaiset työt kuten vaikkapa kirjanpidon perustehtävät voidaan korvata keinoälyllä. Samoin ei-rutiininomaisia kognitiivisia töitä tullaan korvaamaan kuten myös manuaalisia ei-rutiininomaisia tehtäviä tehtaissa ja terveydenhuollossa.

Raportissa todettiin, että on todennäköisempää, että ihminen ja kone tekevät tulevaisuudessa enemmän töitä yhdessä kuin se, että kone korvaa ihmisen. Tämä tietysti väistämättä johtaa siihen, että ihmisen tekemälle työlle ei enää ole niin suurta tarvetta ja osa siitä voidaan tehdä koneen avulla.

Raportissa oli myös mainittu, että työt vähenevät eniten matalapalkka-aloilta, sekä vähemmän koulutetuilta aloilta, yksityiseltä sektorilta, teollisuudesta ja miehiltä enemmän kuin naisilta. Mielenkiintoista oli se, että asiantuntijatehtäviä, joissa osaaminen perustuu tiettyihin lainalaisuuksiin, voidaan tulevaisuudessa korvata koneella. Ammateissa, joissa tarvitaan luovuutta, innovatiivisuutta, ongelmanratkaisukykyä tulevat säilymään. Raportissa listattiin tällaisiksi ammateiksi mm. innovaattorit, yrittäjät, liikkeenjohto ja myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset. Kaikkiin näihin edellä mainittuihin asioihin pureutuu luennoillaan myös Henkka Hyppönen. Henkka puhuu näistä asioista mukaansatempaavalla tavalla, jossa yhdistyy luova ajattelu, tarinankerronta ja tieteellinen tausta.

Ilkka Halavalla on vankka näkemys siitä mihin työelämä on menossa. Ilkka on arvostettu työelämän tulevaisuuden asiantuntija ja laaja-alaisen tietämyksensä ansiosta Ilkka on erittäin kysytty ja arvostettu luennoitsija. Helsingin Sanomien nettiartikkelissa, 17.3.2016 Ilkka toteaa, että ”työelämästähän tietää, että siellä rytisee lähivuosina. Kaikille ei pian riitä töitä, koska robotit alkavat tehdä niistä suuren osan. Halavan mielestä se on onni, ”Automatisoidut tai roboteille ohjautuvat työt ovat nimittäin tylsiä. Ihmiskunta voi alkaa tehdä jotain järkevämpää kuin näpertää lenkkareita tehtaalla.”

Tulevaisuudentutkija Mika Aaltonen “Länsimaisen yhteiskunnan uudelleen organisoituminen” -artikkelissaan kirjoittaa, että yhteiskunnan pitää uudelleen organisoitua muutoksen edessä, tarvitaan uudelleen strukturointia. Koulutus on paras väline työttömyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Aaltonen sanoo, että meidän tulisi miettiä uudelleen työn ja opiskelun rajapintaa, työn ja työttömyyden välistä rajapintaa sekä työn ja eläkkeellä olemisen rajapintaa. Rajapinnoista luopumalla pidettäisiin mahdollisimman moni kiinni työelämässä. Työn tekemisen muodot ovat muuttuneet etätöiksi, osa-aikatöiksi ja vaikkapa freelancetyöksi ja mukautumalla näihin työn tekemisen muotoihin voidaan taata työtä mahdollisimman monelle muuttuvassa maailmassa.

Teollisessa yhteiskunnassa työpaikat olivat “eläkevirkoja” eli niissä oltiin lähes koko elinikä. Nyt muuttunut työelämä vaatii nopeaa reagointia ja kykyä toimia globaalissa ympäristössä ja erityisesti kykyä oppia uusia asioita uudelleen ja uudelleen. Työntekijöiden olisi hyvä hallita mahdollisimman monia taitoja. Tapa oppia pitäisi muuttua siten, että vastuu oppimisesta siirretään opiskelijalle. Aaltosen mukaan tarvitaan metataitoja, jotka ovat:

– Kyky johtaa omaa oppimista, mitä, miten ja milloin minun tulisi oppia

– Kyky analysoida, tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa

– Kyky johtaa ja toimia ihmisten kanssa

– Kyky toimia yhteisöissä ja yhteiskunnassa

– Ymmärrys oman tekemisen seurauksista

Oppimisen organisointi tulee muuttumaan oman oppimisen johtamiseksi, toteaa Aaltonen.

Oppimisen organisoinnista päästäänkin sujuvasti seuraavaan aiheeseen. Speakersforumin Vuoden tulokas 2016 -ehdokas Lauri Järvilehto puhuu oppimisen mahdollisuuksista nyt ja tulevaisuudessa. Lauri Järvilehto, FT, on oppimispelejä kehittävän yrityksen Lightneerin toimitusjohtaja sekä intohimoinen tulevaisuuden oppimisen merkityksen ja oppimistapojen kehittämisen puolestapuhuja. Laurin mukaan Suomen nousun yksi tärkeimmistä tekijöistä on oppimaan oppiminen. Lauri herättää luennoillaan yleisön pohtimaan oppimista myös oppijan näkökulmasta. Oppimisen on oltava kiinnostavaa sekä mielekästä ja yksilöllistä ja kiinnostuksen herättäminen on opettajan tai vanhemman vastuulla. Kun kiinnostus on herätetty ja innostus sytytetty on oppiminen mielekästä ja kiinnostavaa. Laurin luotsaama Lightneer julkaisi oppimispeli Big Bang Legendsin, jonka avulla pelaaja oppii kemiaa ja fysiikkaa luonnollisesti pelin edetessä. Laurin mukaan itse peli ei välttämättä vielä opeta mutta innostaa oppimaan ja hamuamaan lisätietoa aiheesta.

Blogin tarkoituksena oli luoda kuvaa yhteiskunnallisesta murroksesta, johon digitalisaatio ja robotisaatio ovat meitä viemässä. Jos haluat kuulla näistä aiheista ja puhujista lisää, autamme mielellämme.

mari_tarkiainen

Kirjoittaja on Speakersforumin asiakasvastaava Mari Tarkiainen. Marin asiakaskuntaan kuuluu mm. kansainvälisiä teknologiayrityksiä ja opetusalan eri organisaatioita. Työnsä ohella hän opiskelee ammatilliseksi opettajaksi opettajakorkeakoulussa.

Kommentit

kommenttia