Johtaminen on kuuntelemista

sf_kuvia4_2_1_web-3
Kaikenlaiset johtamisoppaat ja ex-johtajien kertomukset ovat suosittuja. Johtamiseen on jokaisella sana sanottavanaan, ja se on helppoa, mutta millaista on hyvä johtaminen käytännössä? 

Speakersforumissa me kuulemme lukuisia vaikuttavia puheita hyvästä johtamisesta. Näkemyksiä miten tänä päivänä tulisi johtaa. Työssämme saamme keskustella ihmisten kanssa, jotka johtavat, ovat johtaneet tai tutkivat johtamista.

Ei ole olemassa yhtä hyvää tapaa johtaa, mutta on olemassa kiinnostavia huomioita siitä, mitä hyvä johtaminen voisi olla. Jotta voi johtaa muita, hyvä johtajuus vaatii aina kykyä johtaa ensin itseänsä. Johtaminen vaatii hyviä tunneälytaitoja.

Johtamisen rock-tähti Simon Sinek puhuu luottamuksen synnyttämisestä johtajana. Ihmisistä tulee välittää. Hyvä johtaja pohtii miten kohtelee toisia ihmisiä.

Johtamisen professori Alf Rehn on todennut, että yhdestä näkökulmasta katsottuna johtajuus on taitoa kuunnella ja toimia kuulemansa mukaan. Kuunteleminen on myös välittämistä, ja alkuvoima luottamukselle. Hyvä johtaja käyttää aikaa oppiakseen tuntemaan ihmiset, joiden kanssa työskentelee. On muistettava, että aina on kyse ihmisestä, kaikessa.

Ihmiset haluavat turvaa ja tulevaisuutta, hyvä johtaja ottaa nämä huomioon.
Simon Sinek

Mitä hyvästä johtajuudesta ajattelevat puhujat? He, jotka jakavat  johtajuusoppejaan erilaisissa johtajuusseminaareissa ja yritysten järjestämissä tapahtumissa.

Tässä parhaita paloja arkistojen kätköistä kuunteluun:

Henkka Hyppönen: Pelolla johtamisen kulttuuri on syvältä

Alf Rehn: Johtajalta vaaditaan vastakkaisuuksia

Maija-Riitta Ollila: Itsenäisen ajattelun pelko

Markku Wilenius: Valta ja vastuu

Helena Åhman: Johtaja, miten kuuntelet?

Pekka Pohjakallio: TOP3 mitä vaaditaan hyvältä johtajalta

Aki Riihilahti: Johtajan pelikirja

Tuomas Sammelvuo: Tavoitteellinen työ tähtäimessä

Kommentit

kommenttia