Johtamista ei voida tiivistää oppikirjaan – Esa Härmälä

Tapoja johtaa on yhtä monia kuin on organisaatioita ja johtajiakin. Yhtälailla tiet ja tavat viedä organisaatio kohti kasvua ja menestystä ovat moninaiset. Toiselle johtajalle on ominaisempaa johtaa ylhäältä etäisemmin, kun taas toinen haluaa olla tiiviisti kiinni henkilöstönsä arjessa.  

Jos johtamisen voisi tiivistää yhteen oppikirjaan, jokainen osaisi sen.

Yhtä organisaatiota johdetaan yhdellä tapaa, toisella toista ja aina tilanteesta riippuen. Näen johtajan aseman korostuneen tässä ajassa, kun työntuloksia mitataan aivan eri tavalla kuin vielä vuosikymmen sitten, tunnettu vaikuttaja Esa Härmälä kertoo.

Hän katsoo johtamista “kokovartalojohtamisen” käsitteen kautta. – Kokovartalojohtaminen on enemmän kuin vain ihmisjohtamista tai tulosten tuijottamista. Se on enemmänkin heittäytymistä ja omistautumista johtamiselle.

 

one-hundred-1165990_1920

 

Lupaa henkilöstöllesi tuulensuojaa.

Ihminen saa itsestään enemmän irti, kun tietää johtajan seisovan hänen takanaan. Johtajalla on siis merkittävä rooli ja suuri tehtävä luoda esimerkillään työyhteisöön luottamuksen ja kannustamisen ilmapiiri, joka on keskeisessä osassa, kun työntekijälle halutaan antaa tunne turvallisuudesta ja kannustaa rohkeuteen. 

On johtajan tehtävä ottaa lunta tupaan, kun virheitä tapahtuu, eikä etsiä syyllisiä ja osoitella sormella. Ihminen saa itsestään aina enemmän irti, kun tietää pomon seisovan takanaan, Härmälä muistuttaa.

Johtaja, puhu, puhu ja puhu.

Toinen asia, jota Härmälä johtajuudessa painottaa on puhuminen. Johtajuus on viestintää ja vaikuttamista.  Vain puhumalla ja viestimällä voi vaikuttaa rakentaen luottamusta ympärilleen.

Neuvoni on, ettei ihmistä saa koskaan jättää epätietoisuuteen. On muistettava, että myös “en tiedä” on vastaus. Se on vastaus, joka kertoo sinun kuuntelevan ja ottavan asian huomioon, vaikket sitä vielä osaa kommentoida tai ratkaista, Härmälä neuvoo.

microphone-1209816_1920

Johtajan rooliin kuuluvat keskeisesti puhuminen ja esiintyminen. Jos viestin haluaa saada perille, on kyettävä tiivistämään ja havainnollistamaan sekä avaamaan suunsa.   

– Erityisesti kansainvälistyneessä maailmassa meidän sosiaaliset rajoitteemme ovat isoin este. Jokaisen on pyrittävä määrätietoisesti pääsemään niistä irti.

Johtajan täytyy osata asettua rooliinsa nöyränä, mutta arvonsa tuntien.

Johtajuus ja valta kulkevat käsikädessä, mutta vallan ei saa antaa ottaa otetta ajattelusta.  Tunnettu johtajuuden ja ihmismielen asiantuntija, Vuoden Puhuja Helena Åhman puhuu myös samasta teemasta pitäen tärkeänä  johtajan kykyä olla takertumatta valtaan.

Pahimmillaan vallalla manipuloiva johtaja väsyttää fyysisesti ja henkisesti ruokkien mustavalkoista ajattelua. Työpaikalla tämä voi johtaa yhdenmukaisen ajattelun paineeseen, jossa kukaan ei uskalla kyseenalaistaa mitään, Helena Åhman kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa.

Ammattipuhuja Esa Härmälän syvin asiantuntemus on luonnonvarojen käyttöön ja energiaan liittyvissä kysymyksissä, mutta hänellä on paljon annettavaa myös päätöksentekoon vaikuttamisesta ja johtamisesta.

Ammattipuhuja Esa Härmälän syvin asiantuntemus on luonnonvarojen käyttöön ja energiaan liittyvissä kysymyksissä, mutta hänellä on paljon annettavaa myös päätöksentekoon vaikuttamisesta ja johtamisesta.

Johtajan valtaan kuuluvat aina tietyt vallankäytön merkit, joihin on osattava suhtautua luontevasti, mutta retostelematta. Johtajalla ei saa myöskään olla ongelma tehdä toisen ihmisen elämään liittyviä päätöksiä, vaikka ne olisivat negatiivisia. Siitä ei tosin saa nauttia, sillä silloin olisi sadisti, huomauttaa Härmälä.

Johtamisen moninaiset tavat eivät siis ole yksiselitteisesti mallinnettavissa organisaatiosta toiseen tai johtajalta toiselle, mutta huomionsa voi keskittää tiettyihin osa-alueisiin. Omistautuminen johtajuudelle, luottamuksen rakentaminen, viestintä ja kyky puhua sekä rooliinsa luontevasti asettuminen antamatta kuitenkaan vallan sokaista, ovat Esa Härmälän teesit kohti parempaa johtajuutta. 


Toimistollamme vieraillut tunnettu eurooppalainen vaikuttaja, ammattipuhuja Esa Härmälä puhuu johtamisesta ja vaikuttamisesta. Hänen  syvin asiantuntemuksensa on luonnonvarojen käyttöön ja energiaan liittyvissä kysymyksissä, mutta hänellä on paljon annettavaa myös päätöksentekoon vaikuttamisesta ja johtamisesta. Kokovartalojohtamisellaan hän on aina saanut porukan tuen ja vienyt sitä läpi vaikeista paikoista.

Kommentit

kommenttia