Myynti on energiabisnes – Makke Leppänen

Myynti on energiabisnestä. Asenne, jonka tuot mukanasi töihin tarttuu työympäristöön ja yhtälailla viet työympäristön asennetta mukanasi asiakkaillesi, ihmisten motivoinnin ja organisaation asenteen johtamisen asiantuntija Makke Leppänen painottaa. Hänen intohimonsa on auttaa yrityksiä luomaan menestyksekäs voittajakulttuuri ja ketterän oppimisen mallit, jotka tuovat mukanaan tulosta ja kasvua. –On sääli, että organisaatioita harvoin osataan johtaa tavoitteiden kautta. Juuri yhteiset tavoitteet nimittäin pitävät työyhteisön energian yllä.

Puhuja Makke Leppänen painottaa mindsetin olevan  menestyksen edellytys.

Puhuja Makke Leppänen painottaa mindsetin olevan menestyksen edellytys.

Kaiken menestyksen takana on mindset.

Leppänen näkee yrityksissä ensisijaisen tärkeäksi yhdessä tekemisen ilmapiirin luomisen. – Seuratkaa yhteisiä tavoitteita säännöllisesti ja jakakaa onnistumisia avoimesti. Ylimmän johdon vastuulla on näyttää esimerkkiä tähän. Yhteisö innostaa ja luo voittajakulttuuria sekä oikeanlaista mindsettiä työpaikalle. 

Leppänen muistuttaa, ettei mindset ole sama asia, kuin asenne, vaikkakin hyvin lähellä sitä.  –Mindsetilla tarkoitetaan ajattelumalleja, sitä kuinka selität itsellesi erilaisia tapahtumia. Menestyäkseen ja päästäkseen eteenpäin on jatkuvasti haluttava oppia ja kehittyä, Makke kertoo samalla kehottaen jokaista kiinnittämään huomiota siihen, kuinka itselleen puhuu ja minkälaisia ajatuksia itselleen syöttää.

 – Omaa itseä kannattaa verrata muiden sijasta itseensä ja käydä läpi sitä, kuinka hyvin suoriutui suhteessa omaan potentiaaliinsa. Oikealla suhtautumistavalla voi nimittäin melkein kaiken oppia ja saavuttaa.

Virheiden sallimisen kulttuuri on avain kasvuun.

Varmanpäälle pelaaminen on tässäajassa usean suomalaisen organisaation ongelma. – Työpaikoille olisi luotava virheiden sallimisen kulttuuri, jossa jaettaisiin avoimesti tehdyt virheet muille ilman pelkoa tuomitsemisesta. Näin muut voivat oppia niistä, Makke huomauttaa. 

Hän kannustaa organisaatioita ottamaan askeleita kohti nopeutetun oppimisen menetelmiä ja kokeilukulttuuria. Juuri virheiden salliminen on avain onnistuneisiin kokeiluihin ja tuleviin menestystarinoihin, joihin jokaisella yrityksellä on mahdollisuus. 

 

Kommentit

kommenttia