Miksi Kickoff?

Sanotaan, että kick offeissa porukkaan hitsautuu yhteishenki korkeimmilleen. Olisiko siis tavoiteltavaa olla kick off moodissa ihan koko ajan? Eikö se ole nykyisten modernien työyhteisöjen tapaa elää 24/7?

Start up -piireistä haalitaan isoihinkin yrityksiin uudenlaisia toimintamalleja ja -tapoja. Jäyheipiinkin organisaatioihin haetaan nyt oppia ulkopuolelta siitä, miten kehittää avointa yrityskulttuuria, kokeilukulttuuria ja kuuluisaa start up -asennetta. Helppo paikka aloittaa, ovat kick offit, joka tapahtumana mahdollistaa vastavuoroisen yhteenkuuluvuuden tunteen, rohkean ideoiden heitettelyn ilmaan sekä tiimin sisäisen luottamuksen kokemisen.

Kick offit ovat monen yrityksen tapa valaa tiimihenkeä, kannustaa parempaan vuorovaikutukseen, käydä läpi kulunutta vuotta ja motivoida kohti tavoitteita sekä jalkauttaa strategiaa työyhteisöön. Kick offin voi nähdä johtamistilanteena, jonka tarkoituksena on kirkastaa yhteisiä tavoitteita ja innostaa kerralla puhaltamaan yhteen hiileen, ‘kusemisen’ sijaan.

Mutta samalla yhtä tärkeää on nähdä se tilaisuutena, joka valaa luottamusta. Tilaisuutena, joka luo tärkeitä yhteisiä kokemuksia ja tarinoita, jonka päälle toimiva arki rakentuu.

 

köp

Me vietimme pari päivää Kööpenhaminan sykkeessä, tiimiytymässä ja nauttimassa tunnelmasta. Siitä inspiroituneena kokosimme ajatuksia siitä, miksi Kick off on yksi yrityksen tärkeimmistä sisäisistä tapahtumista.

Työn merkityksellisyyden vahvistamista.

Kun jokainen tietää mitä tekee sekä miksi ja oma työ nähdään osana suurta kokonaisuutta, ollaan jo lähellä työn merkityksellisyyden löytämistä. Jokavuotiset Kick offit ovat otollinen paikka muistuttaa yhteisistä tavoitteista, nostaa esiin onnistumisia ja iloita kehityksestä, johon jokainen on panoksellaan ollut osallinen.

On tärkeää tuntea itsensä arvokkaaksi osaksi työyhteisöä ja kykeneväksi saamaan aikaan asioita organisaatiossa jossa toimii, tulevaisuustutkija Arto O. Salonen muistuttaa pohtiessaan merkityksellisyyttä arvokkuuden ja mitättömyyden akselilla. Jokaisella onkin pohdittavaa siinä, mitä voi itse tehdä vahvistaakseen niin omaa kuin muiden tunnetta arvostuksesta ja tarpeellisuudesta. Vie kiittäminen, kehuminen ja kannustaminen myös osaksi arkea. Motivaatio on aina jokaisen omalla vastuulla. 

Vahvista työn merkityksellisyyttä. Se on avaintekijä työhyvinvointiin ja motivaatioon.

Vahvista työn merkityksellisyyttä. Se on avaintekijä työhyvinvointiin ja motivaatioon.

 

Yhteisiä kokemuksia ja elämyksiä.

Jaetut yhteiset kokemukset ja ainutlaatuiset elämykset luovat yhteisiä muistoja. Ne luovat siteen, joka vahvistaa vuorovaikutusta työyhteisössä. Ne ovat hetkiä, joihin palata aina uudelleen ja joiden avulla rakentuu luottamus ja me-henki. Kuten vaikuttava puhe, myös nämä hetket vaativat syntyäkseen avoimuutta ja heittäytymistä hetkeen. Kykyä antaa omastaan toiselle ja jakaa yhteinen kokemus, joka parhaimmillaan syventää vuorovaikutusta. Uudet yhdessä koetut elämykset, olipa kyse sitten ulkopuolisesta puhujasta, yhteisestä illallisesta, ajatuksia herättävästä puheesta tai tutustumisesta uuteen kaupunkiin, luovat lähtökohdat keskusteluille, joita ei muuten käytäisi ja ideoille, joita ei muuten syntyisi. 

Yhteiset kokemukset ja elämykset vahvistavat me-henkeä.

Yhteiset kokemukset ja elämykset vahvistavat me-henkeä.

 

Jaettua naurua ja ilontäyteisiä hetkiä.

Mikään ei hitsaa paremmin tiimiä yhteen, kuin jaetut ilon ja onnistumisen hetket. Näyttelijä Tom Pöysti jaksaa puhua elämästä nauttimisesta ja leikkimisen sekä ilon löytämisestä ja viemisestä myös työpaikalle. Negatiivisuus, epävarmuus sekä pelko värittävät liian usein kuvaamme maailmasta sekä tapahtumista ja jopa ihmisistä ympärillämme.

Mikä meitä estää näkemästä hyvät asiat, hymyilemästä ja pitämästä hauskaa? Miksemme voisi suhtautua itseemme hieman kevyemmin? Ei epäonnistumista tarvitse pelätä – missään asiassa. Ollaan omia itsejämme, opitaan yrittämällä, kokeillaan yhdessä ja nauretaan niin onnistumisille, kuin hyville yrityksillekin.  Samaa viestiä vie eteenpäin myös tunnettu työhyvinvoinnin arvostettu asiantuntija Marja-Liisa Manka kirjoittaessaan suomalaisen uskomuksen siitä, että jos ihminen nauraa ei synny tulosta, olevan vaarallinen väärinkäsitys.

 

Juuri ihminenhän on toisen ihmisen merkittävin inspiraatio ja työnilo sekä innostus tärkeimmät moottorit, jotka vievät asioita eteenpäin.

 

Anna tilaa riemulle ja innostukselle työyhteisössä, tuloksena on työnilo ja tehokkuus.

Anna tilaa riemulle ja innostukselle työyhteisössä, tuloksena on työnilo ja tehokkuus.

 

 

Tutustumisia ja kohtaamisia, luottamuksen rakentamista.

Työpaikan arjessa merkittävä tekijä, luottamus syntyy tekemisestä yhdessä. Kun astutaan yhdessä työpisteen ulkopuolelle ja kohdataan kollega uudessa ympäristössä opitaan toisesta jotakin uutta ja merkittävää, löytöretkeilijä Pata Degerman muistuttaa.

Kohtaamiset ja vuorovaikutuksen syventäminen sekä jokaisen vahvuuksien ja toisaalta myös heikkouksien tunnistaminen ovat toimivan työyhteisön elinehto ja kehityksen alku. Kun poistuu mukavuusalueeltaan alkaa tapahtua. On uskallettava olla oma itsensä ja kyettävä kannustamaan muitakin siihen. Juuri luottamuksen syntyminen sekä uskallus olla oma itsensä yhteisössä, madaltaa kynnystä haastaa näkemyksiä, antaa palautetta, kannustaa ja kehua. Se mahdollistaa uudet ideat ja keskustelun, jonka lopputulos voi olla mittaamattoman arvokas, kun ottaa käyttöön koko työyhteisön vahvuudet.

Aidot kohtaamiset rakentavat luottamusta, joka on toimivan tiimin edellytys.

Aidot kohtaamiset rakentavat luottamusta, joka on toimivan tiimin edellytys.

Yhteinen tarina, jossa tunteet synnyttävät vaikutuksen ja merkityksen.

Kickoff on vain yksittäinen tapahtuma yrityksen historiassa, mutta osa koko tarinaa, joka on osaltaan rakentamassa yrityksen kulttuuria. Nämä jaetut kokemukset muokkaavat ja vievät eteenpäin tarinaa meistä yhtenäisenä joukkona sitouttaen sekä motivoiden. Tutustuminen ja kohtaaminen kannustavat antamaan palautetta ja jalostamaan ideoita myös arjessa. Vuorovaikutus ja yhteiset kokemukset luovat edellytykset uuden oivaltamiselle. Organisaation yhteinen tarina ja yhdessä muovattu yrityskulttuuri motivoi jokaista pitämään osaltaan huolta työhyvinvoinnista, innostamaan kollegaa sekä kannustamaan astumaan epämukavuusalueelle ja ylittämään itsensä sekä osaamisensa.

Mato Valtonen sanoo hyvän soundin bändissä syntyvän siitä, että jäsenet osaavat lukea toisiaan. Sama pätee työyhteisöön. Ja sen taidon edistämiseksi tarvitaan tilaa tutustua ja kohdata sekä kokea, luoden yhteistä, yhdistävää tarinaa.

Luo kokemuksien kautta yhteistä tarinaa, joka motivoi kulkemaan eteenpäin.

Luo kokemuksien kautta yhteistä tarinaa, joka motivoi kulkemaan eteenpäin.

Terkuin,

#markkinoinninmuijat Köpis-tunnelmissa

mm

 

Kommentit

kommenttia