Etätyössä paljon mahdollisuuksia

Riitta

Mitä moninaisemmaksi uudet työn tekemisen muodot käyvät, sitä enemmän on kiinnitettävä huomiota etäjohtamiseen! Aikana, jolloin etätyö merkitsi pääsääntöisesti kotona tehtävää työtä ennalta sovittuina päivinä, ajattelimme, että etäjohtamisen haasteellisimmat asiat liittyvät suorituksen johtamiseen ja ergonomiaan. Kyllä vaan, tulokset ja turvallisuus ovat yhä tärkeitä asioita. Aikaansaannoksia on synnyttävä ajasta ja paikasta riippumatta, siksi sekä tekijän että työvälineiden on oltava kunnossa, kirjoittaa intohimoinen työelämän uudistaja Riitta Hyppänen Rubiikki-blogissaan. 

Riitta kävi toimistollamme puhumassa etätyöstä ja etäjohtamisesta. Hän painotti, ettei kannata leimata ihmisiä huonoiksi tai epäonnistuneiksi, vaan enemminkin ihmisiksi, jotka eivät ole löytäneet paikkaansa tai ovat vain väärällä tavalla johdettuja ihmisiä. Johtamisessa jokainen päätös tai uudistus vaikuttaa kokonaisuuteen ja työelämän sekä työntekotapojen muutos tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia, joita on osattava käyttää. 

Ensimmäinen myytti, jonka haluan etätyöstä rikkoa on se, että etätyöpäivä olisi jotenkin helppo tai leppoisa työpäivä. Totuus on, että suuri osa kokee saavansa aikaiseksi enemmän niinä päivinä, kun työskentelee muualla. Syitä tähän on toki monia. Esimerkiksi se, että edellisenä päivänä on miettinyt ja suunnitellut jo tarkemmin seuraavan päivän tehtävät eli valmistautunut päivään. Etätyötä on moninaista, joillekin se on työskentelyä kotoa. Joillekin se konkretisoituu työskentelynä kahvilasta tai päivänä, jolloin tavataan asiakkaita. Etätyö vaatii tekijältään hyviä itsensä johtamistaitoja ja luottamus etätyöntekijän ja esimiehen välillä on oltava kunnossa, Riitta kertoo. 

Monimuotoisen työskentelyn trendit ovat havaittavissa jo uusien työtilojen suunnittelussa. Yhä useammin toimistoissa ei ole omia kiinteitä työpisteitä, vaan monitoimitiloja, joissa työskennellään päivän tehtävien mukaan määräytyvässä paikassa. Toisaalta taas viime aikoina on rakennettu myös joustavaan työskentelyyn tarkoitettuja tiloja, joissa kuka vain voi työskennellä organisaatiosta tai työtehtävästä riippumatta. 

On selvää, että etätyö mahdollistaa myös työelämän monimuotoisuuden ja rikastumisen. On kuitenkin muistettava pitää huolta työyhteisön yhteisöllisyydestä ja siitä, että jokaisella on selkeästi tiedossa työhön liittyvät tavoitteet. Organisaatioissa on muistettava, että luottamus ei katso kilometrejä ja etänäkin voi olla läsnä työyhteisön arjessa. On myös mietittävä uudelleen työtapaansa, mitä entisestä kannattaa ottaa mukaan ja mitä kaikkea uusi mahdollistaa. Töitä tehdään kasvavissa määrin eri paikoissa, kohdaten eri alojen ihmisiä ja mikäli säilytetään oppimisen ja oivaltamisen taito, on meillä mahdollisuus oppia jatkuvasti, painottaa Riitta.

Hän haluaa ravistella suomalaista työelämää ja johtamiskulttuuria. Riitta on tietokirjailija, kouluttaja ja bisnesvalmentaja, joka on yli kahdenkymmenen vuoden ajan kulkenut esimiesten, johtajien ja työyhteisöjen rinnalla erilaisten muutos- ja uudistusprosessien läpi.

Katso Riitan haastattelut videolta:

Riitta Hyppänen on työelämän uudistaja, joka haluaa ravistella suomalaista työelämää ja johtamiskulttuuria. Riitta on tietokirjailija, kouluttaja ja bisnesvalmentaja, joka on yli kahdenkymmenen vuoden ajan kulkenut esimiesten, johtajien ja työyhteisöjen rinnalla erilaisten muutos- ja uudistusprosessien läpi.

Kommentit

kommenttia