Ota korva käteen ja kuuntele

VIERASKYNÄ. MIRITA SAXBERG.

Puhut, mutta sinut keskeytetään ennen kuin saat sanasi sanottua. Haet keskustelussa suunvuoroa, mutta aina joku korottaa ääntään tai puhuu päälle kun avaat suusi. Pidätkö potentiaalisi piilossa?

Tämän päivän työelämässä esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu. Itsensä ilmaiseminen siten että tulee kuulluksi ja ymmärretyksi ei aina ole helppoa. Kokeneetkaan viestinnän ammattilaiset eivät aina saa tarkoittamaansa sanomaa perille, sillä viestintä- ja vuorovaikutuspelissä on aina vähintään kaksi pelaajaa. Sekä puhujan että kuulijan tiedot, taidot ja asenteet vaikuttavat lopputulokseen – viestin vakuuttavuuteen ja vaikuttavuuteen.

Nykypäivän työelämän kanssakäyminen eroaa aikaisemmasta pääasiassa siten, että eri mediat ja viestimet häiritsevät ihmisten kykyä keskittyä toisiinsa. Silmäkontakti luodaan herkästi mieluummin tabletin tai kännykän kanssa silloinkin kun keskustellaan kasvotusten. Kollegan, asiakkaan, tai esimerkiksi esimiehen huomion keskittäminen, sekä omien ideoiden myyminen voi tuntua vaikealta. Epävarma, päämäärästä ja kehon kielestä irralliseksi jäävä viesti ei saavuta tavoitettaan, eikä jätä muistijälkeä. Vaikuttava vuorovaikutus taas on tehokasta ja se aiheuttaa toivottua toimintaa.

Puheviestintätaitojen tärkeys korostuu etenkin asiakaskontakteissa, työpaikan sisäisessä tiimityöskentelyssä, sekä arkisissa esiintymistilanteissa. Onnistunut vuorovaikutustilanne lisää yhteishenkeä ja vahvistaa viestijän käsitystä itsestään hyvänä sanallisen ja sanattoman viestinnän taitajana. Taitava viestijä on itsevarma, tilanteeseen sopivalla asenteella varustautunut aktiivinen kuuntelija, joka on aidosti läsnä ja kiinnostunut kuulijoistaan.

Toisinaan ratkaisevin sana on se mitä ei sanota. Sanaton, elekielinen viestintä muodostaa suurimman osan sanoman sisällöstä. Puhujan asenteet kuulijaa ja aihetta kohtaan välittyvät kehon kielestä, kasvojen ilmeistä, sekä äänenpainoista ja -sävyistä. Samoin kuulijan mielipiteet ja uskomukset ovat tulkittavissa, vaikka tämä ei aktiivisesti keskusteluun osallistuisikaan. Aktiivisen kuuntelemisen taito onkin vakuuttavan vuorovaikuttajan tärkeimpiä työkaluja: muiden keskustelijoiden eleitä ja ilmeitä tulkitsemalla ja osuvia kysymyksiä kysymällä puhuja saa selville vastapelaajan tunnetilat, toiveet, sekä oikeat keinot saavuttaa vuorovaikutustilanteelle asettamansa tavoitteet – liittyvät ne sitten hyvän tunnelman luomiseen, tekeillä olevan sopimuksen sinetöimiseen tai ainoastaan omien ajatustensa ilmaisemiseen.

 

MIrita Saxbergg

Vieraskynän kirjoittaja on Mirita Saxberg, PR-alan yrittäjä, markkinoinnin ja viestinnän opettaja sekä kentällä tapahtuvan PR-työn timantinkova tekijä. Tällähetkellä Mirita toimii eduskunta-avustajan tehtävissä. Hän herättää puheessaan pohtimaan vuorovaikutustaitojen merkitystä, sekä antaa työkaluja omien esiintymis- ja viestintätaitojen kehittämiseen.

Kommentit

kommenttia