Mitä taitoja tulevaisuuden työelämä vaatii?

Työelämän murroksen jatkuessa ja digitalisaation myllertäessä toimialoja, ei voi olla miettimättä millaiseksi tulevaisuuden työelämä muodostuu. Millaisia ovat tulevaisuuden organisaatiot ja työurat  tai mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä kaivataan? 
 
Teknologiaentusiasti Henrietta Kekäläinen sanoi taannoin haastattelussammeettei näe enää tarpeellisena tai motivoivana pitää yhtä työtä läpi elämän.
 
– Milleniaalit tulevat muuttamaan työalaansa monia kertoja, ja se on hienoa – sillä se antaa heille toivottavasti myös mylleryksen keskellä mahdollisuuden etsiä sitä omaa paloa, sillä siinä on kaikista lahjakkain. Meillä menee paremmin kuin ikinä ennen historiassa, ja toivottavasti saadaan koko maailma heräämään globaaliin realitettiin pian, niin että voitaisiin tehdä asioista vähän vähemmän vaikeita ja egoistisia. Kaikella, mitä tekee tai jättää tekemättä on vaikutus. Tulevaisuutta ei ole vielä – se pitää tehdä. Ja siihen voi vaikuttaa, Henrietta painottaa.
 
lauri.jarvilehto
Haastattelimme tulevaisuuden työelämän näkymistä tulevaisuuden oppimiseen keskittyneen Lightneerin sekä Filosofian Akatemian perustajaa Lauri Järvilehtoa.
 
Lauri, miltä tulevaisuuden työelämä näyttää?
 
Tulevaisuuden työelämä näyttää hämmästyttävän erilaiselta kuin tänään. Samalla tulevaisuuden työelämä näyttää hämmästyttävän samanlaiselta kuin tänään. Tarkoitan sitä, että yhtäältä uudet teknologiat tulevat syrjäyttämään jopa 50% nykyisistä ammateista ja luomaan lukemattomia uusia. Rekkakuskien sijaan meillä tulee olemaan automaattiautojen ohjauskeskuksen koordinaattoreita. Samaan aikaan monet erityisesti asiantuntijuutta ja inhimillistä palvelua edellyttävät alat pysyvät hyvin samankaltaisina kuin nykyään. 
 
 Mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan ?
 
Keskeisin tulevaisuuden työelämätaito on oppimaan oppiminen. Ammattialat tulevat todennäköisesti muuttumaan ja päivittymään nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Perinteinen koulutus–työelämä -putki tuskin enää toteutuu, vaan ihmiset vaihtavat radikaalistikin ammattia useita kertoja elämänsä aikana. Tästä syystä oman osaamisen päivittäminen ja uudistaminen on keskeisessä roolissa.
 
Maailman talousfoorumin mukaan tulevaisuudessa kriittisen ajattelun ja luovuuden merkitys tulee korostumaan. Karkeasti voidaan sanoa, että jos työ voidaan automatisoida, se tullaan automatisoimaan. Tästä syystä inhimillisten vahvuuksien merkitys tulee korostumaan entisestään. Yhä useampi työskentelee erilaisissa hallinnollisissa ja asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Samoin palvelu- ja hoiva-aloilla korostuu inhimillinen kohtaaminen. Automatisoidut prosessit tarvitsevat puolestaan valvojia.
 
Suorittavat työt tulevat todennäköisesti katoamaan lähes kokonaan. On myös täysin mahdollista, että meidän elinaikanamme on otettava hyppy työnjälkeiseen aikaan: perustulolla turvattuun yhteiskuntaan, jossa työ ei ole enää osa kaikkien arkipäivää. Tästä syystä meidän täytyisi myös valmistautua siihen, että työnkuvasta riippumatta jokaisella ihmisellä olisi mahdollista löytää arkeen mielekästä tekemistä, sai siitä sitten palkkaa tai ei.
 

Voidaanko siis sanoa, että tulevaisuuden työelämässä vuorovaikutustaidot, avoin suhtautuminen uuteen ja kyky kohdata muutokset sekä halu kehittää itseään ovat avainasemassa? Oman palonsa, intohimonsa ja lahjakkuutensa löytäminen sekä toteuttaminen on ensisijaisen tärkeää – muodossa tai toisessa. Ajattelutaidot, mielenhallinta ja tunneäly sekä kyky kohdata ihminen – olla ihminen ihmiselle korostuvat. Tulevaisuuden työelämässä on oltava valmis oppimaan uutta ja totuttava siihen, että muutos ei ole enään poikkeuksellinen – vaan vallitseva tila, jonka mukana on oltava halukas elämään ja kehittymään.

Kommentit

kommenttia