Viestintä verkkoon, sisällöt sivuille & sankarit someen – Sani Leino

sani.leino
 
Saimme haastatteluumme Sani Leinon, asiakaskokemuksen ja Social Sellingin asiantuntijan. Sanilla on yli 10 vuoden kokemus tuloksellisesta ja palkitusta myyntityöstä B2B ja B2C myynnin parissa. Tällä hetkellä Sani työskentelee teknologiahtiö ThingLInkin Europan myyntijohtajana, vastaten yritysmyynnin lisäksi kansainvälisen partneriohjelman kehityksestä ja jälleenmyyntiverkoston rakentamisesta.
 
Ydinviesti, jonka haluan välittää vastaanottajille on omien vahvuuksien tunnistaminen ja jatkuva halu oppia uutta ja kehittyä. Kun itse uskalsin kurkistaa piiloutumatta peiliin ja tutustua omiin taipumuksiini, sain avaimet todelliseen potentiaaliini ja huomasin, että ainoa asia mikä meitä monesti pitää pylväässä on tauti nimeltä tyytyminen. Kun uskaltaa päästää irti rajoitteistaan joita itselleen asettaa,huomaa pystyvänsä perempaan kuin koskaan kuvittelikaan – “Jos ei tänään, niin milloin? Jos et sinä, niin kuka?” 
 
 
Kuinka myynti on muuttunut nyt digiajalla ja miten se tulisi huomioida organisaatioissa?
 
Verkon mukaantuomien mahdollisuuksien myötä asiakkailla alasta riippumatta  on enemmän tietoa saatavilla, vaihtoehtoja mistä valita ja kanavia mistä kysyä, kuin koskaan aiemmin. Nyt kun kanavia ja tapoja on myös opittu aidosti hyödyntämäänosana ostamista, monikaan ei näe tarvetta kutsua konsulttia kylään kertomaan asioita, joiden oletetaan olevan saatavilla jo tiedonhakuvaiheessa. 

Lyhyesti todettuna organisaatioiden tulisi tehdä käytännön toteutuksia ja toimenpiteitä vuosikertomuksessa vilahtelevien virkkeiden tueksi aidosti tukemaan asiakkaan tapoja ostaa. 
Organisaation tulisi varmistaa, että sisäisten kehityshankkeiden ja parannusten taustalla on 
aidosti asiakkaan palvelukokemuksessa näkyviä parannuksia, sen sijaan että ruuvataan 
myyntikanavia ja myytiprosesseja tavoilla joka näkyy ja tuntuu vain yrityksen sisällä.


Osallistutetaan ja oivalluttetaan ominaisuuksien sijaan. Annetaan enemmän tietoa ja sisältöä saataville aiemmin. Tarjotaan tukea, turvaa ja tietotaitoa asiakkaan ostopolun varrella. Autetaan asiakasta ostamaan sen sijaan, että keskitytään korjaamaan asiakkaalle epäolennaisia asioita sisäisissä sekundäärimiiteissä. Myynnin on ymmärrätettävä, että markkinointi tekee taukoamatta työtä luodakseen liidejä.Markkinoinnin on ymmärrettävä, että brändin arvolupaus todistetaan arvokkaimmin asiakasrajapinnassa. Jos et ymmärrä ylläolevien eroja, koska molemmat kuuluvat toimenkuvaasi, niin avot.
Lyhyesti sanottuna:
Viestintä verkkoon,
sisällöt sivuille
& sankarit someen. 
Mitä on Social Selling ja kuinka sitä hyödyntää?
 
Myynti on luonteeltaan ihmisten välistä vuorovaikutusta. Onnistunut myynti taas on keskittynyt aina ja tulee jatkossakin keskittymään sosiaaliseen kanssakäymiseen, suhteiden syventämiseen ja keskinäisen luottamuksen rakentamiseen.Sosiaalinen myynti on myynnin toimintamalli joka pyrkii nimenomaisesti 
syventämään suhdetta ja rakentamaan luottamusta myyntiprosessin vaiheiden väleissä. 

Onnistuneet tavat tehdä myyntiä eivät ole muuttuneet, mutta kanavat, tavat ja toimintamallit ovat. Monet myyjät ja markkinoijat tarjoavat asiakkaille oikeita asioita, mutta asiakkaalle väärissä kohdissa. Huomiota tulisi kiinnittää enemmän tunnistamaan omalle liiketoiminnalle otolliset asiakkaat ja kehittää 
onnistuneita toimintamalleja tämän tutkimuksen perusteella. Asiakkaat arvostavat ammattitaitoa ja ajansäästöä. Asiantuntija joka osaa opastaa asiakkaita ostopolun oikeissa kohdissa on rasitteen sijasta rahanarvoinen resurssi.

Sosiaalisen myynnin tausta on similariteetin systemaattisessa hyödyntämisessä, sekä yksilön, että yhteisön. Miten saada tarkempaa tietoa tuttavasta ennen kuin tapaamme tarjouksen merkeissä? 
Onko asiakas ylipäätään valmis ostamaan ja omaksumaan muutosta johon hänen olisi tarkoitus sitoutua? Voisiko sittenkin olla niin, että monet ostavat omintakeisilta henkilöiltä ominaisuuksien sijaan?

Tälläisiin kysymyksiin saadaan vastauksia vain tuntemalla tuttava tarjoustapaamista tarkemmin. Hyvä tapa kehittää kontaktista kumppani on olla mukana siellä ja silloin kun kanssakäyminen on luontaista. Kanavat, kommunikaatiotavatja toimivat toimintamallit vaihtelevat aloittain, mutta kaikkea yhdistää sama yhteinen nimittäjä, luottamus luodaan aitojen ajatusten ja sosiaalisen kanssakäymisen kautta. 
 
Tulevaisuudessa keskikertaisuudella ei pärjää enää millään alalla, vaihtoehtoja on yksinkertaisesti liikaa. 
Jos tuntuu, että kysymyksiä ja kehityskohtia on liikaa aloittaisin panostamalla henkilökohtaiseen 
kohtaamiseen kaikissa kanavissa ja pyrkisin yllättämään positiivisesti edes jollain pienellä tavalla. 
Kun jotain positiivista tulee pyytämättä ja yllätyksenä, monesti palkintona on spontaani hymy. 
 

Kommentit

kommenttia