Vuorovaikutus – Rikotko vai rakennatko?

Työyhteisön on puhallettava yhteen hiileen ja kuljettava kohti yhteistä tavoitetta. Toimiva työyhteisö on avaintekijä niin yksittäisen työntekijän työhyvinvointiin, kuin työyhteisön menestykseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. On puhuttu paljon tiimihengestä, joka rakentuu luottamuksesta, avoimuudesta ja asenteesta. Se mikä taas mahdollistaa ryhmähengen, on hyvä vuorovaikutus. Kun työpaikalla vallitsee hyvä vuorovaikutus, voidaan onnistumisista iloita yhdessä ja vaikeat asiat selvittää rakentavasti. 

Työyhteisössä hyvä vuorovaikutus on korvaamaton voimavara.

– Kukaan ei voi olla enempää kuin on, mutta jokainen voi valita onko viestinnällään rikkomassa vai rakentamassa, painottaa Outi Mäenpää, näyttelijä ja yksi Suomen kysytyimmistä vuorovaikutusvalmentajista puhuessaan vuorovaikutuksesta ja läsnäolosta.

Luemme ja tulkitsemme kokoajan toistemme elekieltä sekä sanatonta viestintää. Se kuinka, millä asenteella, äänenpainolla ja eleillä asiamme esitämme, voi jopa muuttaa koko sanomamme merkityksen vastaanottajassa. Tämän vuoksi jokaisen tulisi olla tietoinen viestintä tapojensa merkityksestä muihin. Olemme jatkuvasti peilejä toisillemme. Tunnetilat tarttuvat ja kielteisyydellä on helppo hallita. Avoimuus ja myönteisyys vaatii usein uskallusta ja heittäytymistä, mutta on palkitsevaa. Se luo positiivista ilmapiiriä, joka taas lisää luottamusta, rohkeutta ja hyvinvointia. On meidän valintamme kysyä itseltämme, haluammeko omalla vuorovaikutustavallamme olla rakentamassa vai rikkomassa?

Usein kielteisyyden takana on vain oma epäonnistumisen sekä kasvojen menettämisen pelko. Olemme helpommin valmiita tyrmäämään uudet ideat – jopa omamme, kuin edes miettimään mihin ne voisivat johtaa saatika sanomaan niitä ääneen. 

 – Jotta pystymme antamaan parhaamme, meidän on jokaisen hyväksyttävä se, että voimme ja luultavasti tulemmekin tekemään virheitä, Outi muistuttaa. Kun hyväksymme tämän, on helpompi olla aidosti oma itsensä ja läsnä kuluvassa hetkessä uskaltaen antaa itsestään enemmän. 

IMG_0394

Tämä upea alansa ammattilainen ja äärimmäisen karismaattinen nainen piti kickoffeissamme kahden tunnin vuorovaikutusluennon. Luento oli kokonaisuudessaan ja kaikessa yksinkertaisuudessaan koukuttava, viihdyttävä, herättelevä sekä täynnä asiaa. Outin läsnäolo ja esiintyminen oli vaikuttavaa. Kaksituntinen kului hetkessä ja herätti paljon ajatuksia sekä laittoi miettimään omaa työyhteisöä ja henkilökohtaista osuutta vuorovaikutuksessa niin Outin puheen ja esimerkkien kuin lyhyiden toiminnallisten harjoitustenkin kautta.

IMG_0397

 

Mitä juuri minä voisin tehdä toisin? 

On oma valinta, kuinka suhtautuu toiseen ihmiseen, tilanteisiin, ideoihin ja elämään kokonaisuudessaan. Kielteisyys on turvallisemman tuntuista, mutta se harvoin johtaa mihinkään. Valitsemalla rakentavan, myönteisen lähestymistavan ja kuuntelemalla toista ihmistä aidosti pääsee pitkälle. Läsnäolo vaatii rohkeutta olla vain juuri sitä mitä on – ei enempää eikä vähempää. Jokaisen on otettava vastuu omasta käytöksestään ja ilmapiiristä, jota luo ympärilleen. Meillä jokaisella on päivittäin mahdollisuus valita millaista tunnetilaa haluamme olla välittämässä ja levittämässä.  Voimme valita reaktiomme, sanamme, käytöksemme ja tapamme viestiä, vaikuttua ja vaikuttaa.

Mietitään siis olemmeko rikkomassa vai rakentamassa,  ja valitaan hyvin.

Kommentit

kommenttia