Johtaja on viesti – Petteri Kilpinen

VIERASKYNÄ. PETTERI KILPINEN.

“Suomalainen johtaja on asiantunteva, mutta hänen pitäisi uskaltaa laittaa oma asiantuntijuutensa ja persoonansa paljon rohkeammin peliin – Kuunnella. Avata ajatteluaan. Keskustella.”

Yksi viime aikojen mielenkiintoisimmista johtajuutta käsittelevistä puheenaiheista on ollut keskustelu johtajan viestinnästä.

Johtajalta on peräänkuulutettu henkilökohtaista panosta yrityksen markkinointiviestien esittämiseen, häntä on kehotettu osallistumaan oman alansa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jatkuvasti useammin on myös vaadittu, että johtajan tulee olla persoonallaan läsnä somessa ja digitaalisissa kanavissa. 

On puhuttu henkilöbrändistä, ajatusjohtajuudesta ja mielipidejohtajuudesta. On julistettu, että johtaja on media.

Termit ovat sinänsä yhdentekeviä, sillä niiden takana on aivan oikea ajatus. Viestiminen on yksi suomalaisen johtajuuden tärkeimmistä kehityskohteista. Suomalainen johtaja on asiantunteva, mutta hänen pitäisi uskaltaa laittaa oma asiantuntijuutensa ja persoonansa paljon rohkeammin peliin. 

Kuunnella. Avata ajatteluaan. Keskustella.

Ajatus siitä, että johtaja on media, on silti vasta alku. Johtaja on myös itse viesti.

Marshall McLuhan mullisti aikoinaan käsityksemme viestinnästä kiteytyksellään ”medium is the message” eli ”väline on viesti”. Aiemmin viestin sisältöä ajateltiin muuttumattomana, mutta McLuhan oivalsi, että sama viesti aiheuttaa eri reaktioita riippuen siitä, minkä kanavan kautta se otetaan vastaan.

McLuhanin oivalluksesta on jo puoli vuosisataa, mutta jostain syystä sitä ei vieläkään aina ymmärretä osaksi yritysviestinnän ja johtamisen maailmaa. Mutta jos johtaja on media, hän on myös viesti.

Mitä se sitten tarkoittaa käytännössä? Sitä, että johtajan viestiminen kertoo itsessään asioita yrityksestä ja sen liiketoiminnasta.

Yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille johtajalta henkilökohtaisesti tullut viesti on aivan eri asia kuin viestintäosaston lähettämä. Yrityksen tiedote vaikkapa hinnanmuutoksesta, uudenlaisesta henkilöstöpolitiikasta tai panostuksesta ympäristönsuojeluun hukkuu helposti tuhansien muiden yritystiedotteiden joukkoon eikä välttämättä ylitä kiinnostuskynnystä. Toimitusjohtajan puhe tai blogikirjoitus samasta aiheesta sen sijaan tarkoittaa sitä, että johtaja on sitoutunut aiheeseen henkilökohtaisesti – ja koko yritys hänen mukaan. Viesti ei saa ainoastaan uudenlaista sävyä vaan kokonaan uuden sisällön.

Johtajan viestimisellä on valtava paino myös yrityksen sisällä. Sosiaalisen median aikakaudella koko henkilöstö voi toimia yrityksen viestinviejänä. Tähän tarvitaan kuitenkin johtajan henkilökohtaista esimerkkiä. Viestimällä itse johtaja kannustaa myös alaisiaan viestimään.

Vieläkin tärkeämpi on viesti, jonka johtaja voi välittää puhuttaessa johtamisen kovasta ytimestä, missioista ja strategioista.

Johtajan henkilökohtainen puheenvuoro välittää ajatuksen yrityksen strategian ytimestä paljon tehokkaammin kuin tuhat SharePointissa jaettua strategiakalvoa. Asiasisällön lisäksi se välittää organisaatioon vahvan tunteen siitä, mikä yrityksen tekemisessä on sitä kaikkein olennaisinta.

Jokaisen yrityksen edustajan pitäisi osata kertoa, mitä yritys tekee ja miten. Mutta vain johtaja voi kertoa sen, miksi yritys tekee sitä mitä se tekee.

 

petteri.kilpinen 

Kirjoittaja on Petteri Kilpinen, suomalainen yritys- ja urheilujohtaja, joka toimii asiantuntijapalveluiden monialayritys Rainmakerin konsernijohtajana.  Petterin aiheita ovat mm.  Voittavan yrityskulttuurin johtaminen, itsensä johtaminen, energisyys ja motivaatio, asiantuntijapalveluiden johtaminen, sisäinen ja ulkoinen asiakaskokemus, markkinointi ja brändit digitaalisella aikakaudella.

 

Kommentit

kommenttia