Ammattilaisena puhujabisneksessä

19.08.2015.

”Suomessa ei ole aina ymmärretty sitä miten paljon puheella on merkitystä. Tämä on maa jossa uskotaan vain tekoihin ja keskustelukulttuurin aliarvioiminen tuo seurauksensa päätöksiin joita tehdään.” – Ilkka Halava

 

Puhuja-ala on ottanut suuria askeleita muutamien vuosien ajan ja kiinnostus puhujakulttuuria kohtaan on herännyt. Kun toimintamme käynnistyi Suomessa noin 15 vuotta sitten ja olimme yrityksiin yhteydessä tarjoten sisältöä heidän tapahtumiinsa, oli vastaanotto uteliaan hämmentynyt; “mihin me tarvitsemme ulkopuolista puhujaa?” Silloisilta myyjiltä vaadittiin lujaa uskoa tekemiseensä,  jotta vakiintunut asiakaskunta saatiin. Tarvittiin pitchausta ulkopuolisen puhujan hyödyistä ja siitä mitä ulkopuolinen asiantuntija voi yleisölle antaa sekä periksiantamatona työotetta, jotta uusi toimiala, puhuja-ala sai jalansijaa markkinoilta.

”Vaikuttava puhe on kaiken kehityksen lähtökohta, kaiken tuottavuuskasvun takana on kommunikaatio. Kun rakennetaan uutta tarvitaan erittäin paljon uskoa. Uusien projektien takana on vaikuttava puhe, joka antaa sitä. On olemassa vaikuttavaa puhetta, joka luo toisen kontekstin jossa usko syntyy. ” – Ilkka Halava

 Viimeisien vuosien aikana ymmärrys siitä mitä ulkopuolinen puhuja voi yritykselle antaa on kasvanut ja jopa korostunut. Työelämä on murroksessa ja tarvitaan asiantuntijuutta, sekä kipinän sytyttäjiä. Tekoja edeltää vaikuttava puhe. Toisaalta, myös suomalaiset alansa asiantuntijat ovat rohkaistuneet puhumaan. Osaamistaan, intohimoaan ja kykyjään halutaan tuoda esiin ja luoda itsestään henkilöbrändi. Se onnistuu vain vuorovaikutuksessa, jakamalla tietoa ja puhumalla.

” Puhujakulttuuri on todella kehittynyt ja tänä päivänä on saatavilla todella kovalaatuisia puhujia. Hyvät tyypit, jotka tietävät ja ymmärtävät sekä osaavat esittää asiansa ovat nousseet esiin. Esiintymistaito on kehittynyt huimasti.” – Mato Valtonen

 Vuosien ajan olemme tuoneet uusia puhujia alalle ja mahdollistaneet heille kontaktit sekä areenat joille päästä näyttämään taitonsa, jakamaa tarinansa ja jättämään jälkensä. Puhujaverkostomme on avoin, ja mikäli haluaa alalle, meihin voi olla yhteydessä. Autamme ja luomme mahdollisuuksia yhdistämällä kohdeyleisön tarpeen sekä puhujan tarjoaman tarinan. Puhujia, kuten yleisöjäkin on erilaisia. Jotkut tarvitsevat oman alansa huippuasiantuntijaa, toiset taas motivoivaa ja rohkaisevaa luentoa. Jokaiselle puhujalle on oma paikkansa ja yleisönsä.

”Puhujakulttuuri menee kokoajan parempaan suuntaan ja aletaan ymmärtää sitä että johtamisessa on paljon kyse viestinnästä ja ihmisiin vaikuttamisesta. Heidän kanssaan töiden tekeminen vaatii avointa ja vuorovaikutteista puhetta sekä puhujakulttuuria. Näen, että meille tulee erittäin paljon puhujia jotka erikoistuvat, osaavat asiansa ja heidän tehtävänään on välittää tunteita jotka johtavat tekoihin.” –Ville Tolvanen

Viimeisimpänä trendinä on nähty nuorten puhujien tulo alalle. Heille on luontaista halu jakaa tekemistään ja osaamistaan.  Ideointi, vuorovaikutus ja rohkeus ryhtyä toimimaan sekä halu kehittää itseään yhdistävät uutta sukupolvea. Tekemistä ohjaa kiinnostus ja intohimo, jotka ovat myös keskeinen osa vaikuttavaa puhetta. 

”Suomalainen puhujakulttuuri on kehittynyt erittäin paljon viimevuosina. Silti kun vertaa Ruotsiin ja muihin maihin on paljon opittavaa; kuinka lavalla käyttäydytään.

Tämähän on bisnes jossa ei voi olla koskaan valmis. Hyvä puhuja tietää että aina voi olla parempi, tai ainakin pyrkiä siihen” – Alf Rehn

» Seuraava:

« Edellinen:

Ehkä nämäkin kiinnostaisivat?

Kommentit

kommenttia